GREENFIELD SCHOOL TUYỂN SINH NĂM HỌC MỚI

Ở Greenfield, các con được trải nghiệm một môi trường giáo dục yêu thương hướng tới sự cân bằng, toàn diện, nơi cá tính độc đáo và năng khiếu sở trường của con được nuôi dưỡng và tình yêu khám phá với thế giới diệu kỳ được phát huy.
Năm học 2020 – 2021, Greenfield tuyển sinh các khối lớp từ 1 – 10 các Hệ Chất lượng cao, Hệ Song ngữ Công dân toàn cầu và Hệ Quốc tế Cambridge.

Quy trình tuyển sinh

3 cấp đào tạo tại Greenfield

Thành lập năm 2012, DTD Greenfield School là Trường Tư thục Liên cấp từ Lớp 1 – Lớp 12, với 3 Hệ đào tạo.

Hệ Chất lượng cao

Xem thêm

Hệ Song ngữ Công dân toàn cầu

Xem thêm

Hệ Quốc tê Cambrigde

Xem thêm

    Thông tin học sinh
    Thông tin phụ huynh