1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Tất cả học sinh có đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe và hoàn thành chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đáp ứng đủ điều kiện nhập học và có Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên.

2. HÌNH THỨC TUYỂN SINH                                               

(*) Thí sinh được miễn làm bài kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh nếu có các chứng chỉ sau:

3. QUY TRÌNH TUYỂN SINH