HỌC PHÍ & QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2020-2021 (Dành cho HS nhập học NH 2020 – 2021)

1. HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA

(*): Chi tiết tại mục 3.1 Quy định này

2. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC

2.1. Phí dự tuyển đầu vào

 • Khi nộp đơn đăng ký Phụ huynh đóng Phí dự tuyển (không hoàn lại/ không chuyển nhượng trong mọi trường hợp), mức phí: 2.500.000 VNĐ/ Học sinh (thu duy nhất một lần khi dự tuyển).
 • Việc hoàn tất khoản phí này chưa được coi là Nhà trường đã chấp nhận Học sinh vào học. Nhà trường chỉ tiếp nhận Học sinh nhập học chính thức theo đúng Quy chế Tuyển sinh.

2.2. Tiền ăn & Phí bán trú

 • Dịch vụ bữa ăn và bán trú là dịch vụ lựa chọn bổ sung. Phụ huynh có thể lựa chọn sử dụng/ không sử dụng dịch vụ. Việc đăng ký sử dụng dịch vụ được thực hiện vào đầu mỗi năm học và áp dụng cho cả năm học đó.
 • Học sinh ăn tại phòng ăn và ngủ tại phòng ngủ riêng biệt (được trang bị đệm, ga, chăn, gối), độc lập với khu lớp học và phòng chức năng.
 • Tiền ăn bao gồm: (i) bữa sáng; (ii) bữa phụ sáng (áp dụng với bậc Tiểu học); (iii) bữa trưa; (iv) bữa phụ chiều. Tiền ăn sẽ được hoàn trả khi Học sinh nghỉ học có đơn xin phép hợp lệ gửi trước ngày nghỉ ít nhất 02 ngày làm việc và được quyết toán vào cuối năm học.
 • Mức Tiền ăn & Phí bán trú:

2.3. Phí dịch vụ xe bus đón/trả Học sinh

 • Dịch vụ xe bus là dịch vụ lựa chọn bổ sung. Phụ huynh có thể lựa chọn sử dụng/ không sử dụng dịch vụ.
 • Phí dịch vụ xe bus được tính theo đơn vị tháng và không hoàn lại đối với Học sinh ngừng sử dụng dịch vụ xe giữa tháng.
 • Phí dịch vụ xe bus một chiều bằng 60% mức phí hai chiều (Nhà trường chỉ nhận Học sinh đăng ký một chiều khi còn chỗ).
 • Phí trên có thể thay đổi trong trường hợp giá xăng dầu thay đổi quá 20% so với giá tại thời điểm Nhà trường công bố biểu phí này và sẽ được Nhà trường thông báo 30 ngày trước khi chính thức áp dụng.
 • Trường hợp Học sinh có nhu cầu đăng ký mới/ thay đổi hình thức/ địa điểm đón trả, Phụ huynh cần đăng ký với Bộ phận Tuyển sinh trước ít nhất 05 ngày làm việc và hoàn thành các khoản phí bổ sung (nếu có) trước ngày sử dụng dịch vụ. Các điều chỉnh trên sẽ được thực hiện từ ngày 01 tháng tiếp theo.
 • Mức Phí dịch vụ xe bus:

2.4. Phí xây dựng và phát triển trường

 • Phí xây dựng và phát triển trường là phí thường niên, nhằm đầu tư nâng cấp, bảo trì cơ sở hạ tầng, trang bị các các dụng cụ học tập trong lớp học, phòng chức năng, các phần mềm học tập, tài liệu và các sản phẩm đặc thù phục vụ học tập – trải nghiệm của các bộ môn Nghệ thuật, Thể thao, Năng khiếu.
 • Mức Phí xây dựng và phát triển trường: 2.500.000 VNĐ/ năm.

2.5. Phí dã ngoại, hoạt động trải nghiệm và ngoại khóa

 • Nhà trường tổ chức chuỗi hoạt động các chương trình trải nghiệm/ dã ngoại xuyên suốt năm học nhằm giúp Học sinh mở rộng thế giới quan, tăng cường trải nghiệm thực tế và áp dụng kiến thức đã học.
 • Mức Phí dã ngoại, hoạt động trải nghiệm và ngoại khóa: 1.500.000 VNĐ/ năm.

2.6. Phí bảo hiểm

 • Nhà trường tạm thu Phí Bảo hiểm Y tế 650.000 VNĐ/ năm. Phần phí chênh lệch sau khi có công bố chính thức của Cơ quan bảo hiểm so với số phí đã thu sẽ được Nhà trường quyết toán cuối năm học.
 • Phí Bảo hiểm Thân thể 140.000 VNĐ/năm.
 • Trường hợp Phụ huynh đã mua bảo hiểm cho Học sinh trước đó, Phụ huynh cần cung cấp bản sao thẻ bảo hiểm để Nhà trường quản lý.

2.7. Các khoản phí khác

 • Phí tham gia các lớp Câu lạc bộ ngoài giờ, lớp năng khiếu, bồi dưỡng, phụ đạo và lệ phí tham gia các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế không bao gồm trong học phí hay các khoản phí dịch vụ nêu trên.
 • Đồng phục mua theo quy định của Nhà trường với giá niêm yết tại phòng School Shop.
 • Phụ huynh tự trang bị bộ sách giáo khoa theo quy định của bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Nhà trường.
 • Phụ huynh tự trang bị sách vở, học liệu khác hoặc mua tại School Shop của Nhà trường.

3. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

3.1. Ưu đãi về học phí

Học sinh Hệ SONG NGỮ CÔNG DÂN TOÀN CẦU nhập học năm học 2020-2021 được áp dụng giảm 15% học phí niêm yết của hệ đó trong suốt bậc học (Lớp 1 – Lớp 5 đối với Bậc Tiểu học; Lớp 6 – Lớp 9 đối với Bậc THCS; Lớp 10 – Lớp 12 đối với Bậc THPT).

3.2. Ưu đãi về dịch vụ xe đưa đón

Với cùng địa điểm đón trả, Nhà trường thực hiện giảm 40% cho Học sinh thứ hai là anh chị em ruột.

3.3. Chiết khấu thanh toán

 • Giảm 5% mức học phí sau ưu đãi đối với trường hợp hoàn tất các khoản học phí, phí dịch vụ cả năm (mục 2.2, 2.3, nếu có) và các khoản phí đầu năm (mục 2.4, 2.5, 2.6) trước ngày 30/06/2020.
 • Giảm 2% mức học phí sau ưu đãi đối với trường hợp hoàn tất các khoản học phí, phí dịch vụ cả học kỳ và các khoản phí đầu năm trước ngày 30/06/2020 (đối với học kỳ I) và trước ngày 10/01/2021 (đối với học kỳ II).

4. THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

4.1. Các khoản phí có thể được đóng trực tiếp tại Bộ phận Thu ngân của Nhà trường hoặc chuyển khoản theo hướng dẫn tại website của Nhà trường (https://greenfield.edu.vn/quy-trinh-nop-hoc-phi/)

Đối với Học sinh đang học tại trường, thời hạn đóng phí của năm học mới là ngày 30/06/2020 và thời hạn đóng học phí của Học kỳ II là ngày 10/01/2021 (nếu Phụ huynh đóng phí theo học kỳ).

4.2. Đối với Học sinh nhập học mới, thời hạn đóng phí theo thông báo trong Thư mời nhập học.

4.3. Trường hợp lựa chọn đóng các khoản phí theo tháng, Phụ huynh đóng tiền trước ngày 10 hàng tháng.

4.4. Nếu Nhà trường vẫn chưa nhận được học phí và các khoản liên quan sau ngày quy định nộp phí, các khoản phí đến hạn phải nộp sẽ tự động tăng thêm 0,03%/ ngày chậm trên số tiền chưa thanh toán và

4.5. Phụ huynh có trách nhiệm nộp cả phần tăng thêm này.

4.6. Phụ huynh đóng phí sau thời hạn quy định sẽ không được hưởng chiết khấu trực tiếp theo học kỳ là 2% hoặc theo năm học là 5%.

4.7. Trường hợp Phụ huynh không đóng phí theo quy định tài chính, Nhà trường có quyền không xếp lớp và không cung cấp dịch vụ cho Học sinh.

4.8. Phụ huynh cần hiểu rõ trách nhiệm hoàn tất phí và thời hạn chi trả của mình. Việc thông báo nhắc nhở của Nhà trường vì một lý do nào đó không đến được với Phụ huynh không có ý nghĩa trì hoãn trách nhiệm chi trả các khoản phí của Học sinh theo quy định.

4.9. Phụ huynh thanh toán học phí và các phí khác bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Nhà trường hoặc tiền mặt trực tiếp tại Bộ phận Thu ngân.

4.10. Học sinh nhập học sau thời hạn quy định của Nhà trường vui lòng liên hệ Bộ phận Tuyển sinh để được hướng dẫn.

5. QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH KHI RÚT HỒ SƠ THÔI HỌC

5.1. Khi Học sinh rút hồ sơ/ thôi học, trong mọi trường hợp, Phụ huynh thông báo với Bộ phận Tuyển sinh tối thiểu 30 ngày trước trước ngày rút hồ sơ/ thôi học chính thức. Quy định này áp dụng với cả Học sinh mới làm thủ tục nhập học vào trường và Học sinh đang học tập tại trường. Đối với Học sinh đang học giữa năm, Nhà trường chỉ chấp nhận giải quyết đơn xin thôi học vào thời điểm cuối học kỳ I (từ 01/01 đến 15/01 hàng năm) và thời gian hè (từ 20/05 đến 20/06 hàng năm).

5.2. Các khoản phí khi rút hồ sơ/ thôi học được quy định như sau:

   5.2.1. Học phí, Phí dịch vụ bán trú, Phí dịch vụ xe bus: Tính đến hết tháng đi học cuối cùng của Học sinh. Nhà trường sẽ hoàn lại phần phí đã đóng còn dư (nếu có).

   5.2.2. Phí xây dựng và phát triển trường & Phí dã ngoại, hoạt động trải nghiệm và ngoại khóa: Không được hoàn lại hoặc chuyển nhượng trong mọi trường hợp.

   5.2.3 Phí bảo hiểm: Chỉ hoàn lại trong trường hợp Nhà trường chưa gửi danh sách đăng ký bảo hiểm cho Học sinh đến cơ quan bảo hiểm Nhà nước.

5.3. Các khoản phí còn dư (nếu có) sẽ được hoàn lại cho Phụ huynh trong vòng 30 ngày kể từ ngày học cuối cùng của Học sinh hoặc kể từ thời điểm Phụ huynh hoàn tất thủ tục rút hồ sơ/ thôi học tùy thời điểm nào đến sau.

5.4. Nhà trường sẽ trả hồ sơ học tập của Học sinh trong vòng 05 ngày làm việc sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của Luật giáo dục và Phụ huynh đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính còn lại theo quy định của Nhà trường.

5.5. Dịch vụ xe bus, bữa ăn và bán trú là dịch vụ lựa chọn thêm và được sắp xếp căn cứ nguyện vọng của Phụ huynh và khả năng đáp ứng của Nhà trường. Nếu Học sinh rút hồ sơ/ thôi học vì lý do không được cung cấp các dịch vụ lựa chọn thêm thì các thủ tục rút hồ sơ/ thôi học vẫn cần tuân thủ theo đúng quy định của Nhà trường.