TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Giáo dục không phải là chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống.

TẦM NHÌN

Trở thành hệ thống giáo dục hàng đầu Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế và là một thương hiệu uy tín toàn quốc và khu vực.

SỨ MỆNH

Thành lập những ngôi trường hạnh phúc, nơi học sinh được yêu thương, chăm sóc và phát triển toàn diện.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chính trực: Thành thật, cởi mở, trung thực trong mọi hoạt động và mạnh dạn thể hiện quan điểm.

Tôn trọng: Tôn trọng những người xung quanh, khoan dung và chấp nhận sự khác biệt giữa các thành viên trong cộng đồng.

Trách nhiệm: Trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, giải quyết và hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Xuất sắc: Khả năng giải quyết vấn đề, tự đặt ra và đạt được tiêu chuẩn cao trong mọi hoạt động theo đuổi và thực hiện.

Đam mê: Nuôi dưỡng niềm đam mê học tập suốt đời, tìm tòi, học hỏi và theo đuổi thành công trong học tập và cuộc sống.